Տաշիրի Արտակ Աղեկյանի անվան հ․2 հիմնական դպրոց

III eramsjak

File File0001

posted by tashir2 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են III eramsjak-ում

2-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները

Eramsyaki_hashv_nor dzever_Manush

posted by tashir2 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները-ում

Տեղեկատվություն դպրոցի լիցենզիայի և սովորողների մասին

File

posted by tashir2 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Տեղեկատվություն դպրոցի լիցենզիայի և սովորողների մասին-ում

Սնունդ 2018թ. մարտ ամիս

Հաշվետվության ձև-2017 snund mart

posted by tashir2 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Սնունդ 2018թ. մարտ ամիս-ում

2018թ. առաջին եռամսյակի հաշվետվությունները

Eramsyaki_hashv_nor dzever_

posted by tashir2 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018թ. առաջին եռամսյակի հաշվետվությունները-ում

4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

Eramsyaki_hashv_nor dzever_2017+

posted by tashir2 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն-ում

2018թ.բյուջեի նախագիծ, հանրային քննարկում առաջարկված դիտողությունների և առաջարկությունների հիման վրա փոփոխված նախագծի նախնական տարբերակ

Jpeg

posted by tashir2 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018թ.բյուջեի նախագիծ, հանրային քննարկում առաջարկված դիտողությունների և առաջարկությունների հիման վրա փոփոխված նախագծի նախնական տարբերակ-ում

2018թ.բյուջեի նախագիծ

Jpeg

posted by tashir2 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018թ.բյուջեի նախագիծ-ում

2018թ.բյուջեյի նախագծի հանրային քննարկում

Հանրային քննարկում

Առաջարկված դիտողությունների և առաջարկությունների հիման վրա փոփոխված

նախագծի նախնական տարբերակ-2018թ

posted by tashir2 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018թ.բյուջեյի նախագծի հանրային քննարկում-ում

3-րդ եռամսյակ արտաբյուջե

posted by tashir2 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 3-րդ եռամսյակ արտաբյուջե-ում