Տաշիրի Արտակ Աղեկյանի անվան հ․2 հիմնական դպրոց

4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

Eramsyaki_hashv_nor dzever_2017+

posted by tashir2 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն-ում

2018թ.բյուջեի նախագիծ, հանրային քննարկում առաջարկված դիտողությունների և առաջարկությունների հիման վրա փոփոխված նախագծի նախնական տարբերակ

Jpeg

posted by tashir2 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018թ.բյուջեի նախագիծ, հանրային քննարկում առաջարկված դիտողությունների և առաջարկությունների հիման վրա փոփոխված նախագծի նախնական տարբերակ-ում

2018թ.բյուջեի նախագիծ

Jpeg

posted by tashir2 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018թ.բյուջեի նախագիծ-ում

2018թ.բյուջեյի նախագծի հանրային քննարկում

Հանրային քննարկում

Առաջարկված դիտողությունների և առաջարկությունների հիման վրա փոփոխված

նախագծի նախնական տարբերակ-2018թ

posted by tashir2 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018թ.բյուջեյի նախագծի հանրային քննարկում-ում

3-րդ եռամսյակ արտաբյուջե

posted by tashir2 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 3-րդ եռամսյակ արտաբյուջե-ում

2018թ.բյուջեի նաշագիծ

posted by tashir2 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018թ.բյուջեի նաշագիծ-ում

3-րդ եռամսյակ դեբիտոր-կրեդիտոր

posted by tashir2 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 3-րդ եռամսյակ դեբիտոր-կրեդիտոր-ում

3-րդ եռամսյակ

posted by tashir2 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 3-րդ եռամսյակ-ում

3-րդ եռամսյակի ֆին.հաշվետվություն

posted by tashir2 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 3-րդ եռամսյակի ֆին.հաշվետվություն-ում

դրամական հոսքեր 2-րդ էջ

posted by tashir2 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են դրամական հոսքեր 2-րդ էջ-ում